BİLGİSAYAR KURSLARIMIZ

Programcılık Kursu

Programcılık Kursu
KURS DÖNEMİ
GÜN
SAAT
DERS/SAAT
BAŞLANGIÇ TARİHİ
KONTENJAN
Hafta İçi
Pzt-Çrş.
17:30-20:00
40
29 Kasım Pazartesi
Son 2 Kişi
Hafta İçi
Salı-Perşembe
18:30-20:30
40
30 Kasım Salı
Son 4 Kişi

Hafta Sonu

Cumartesi-Pazar
09:30 - 11:45
40
27 Kasım Cumartesi
Son 3 Kişi

Hafta Sonu

Cumartesi-Pazar
18:00 - 20:15
40
27 Kasım Cumartesi
Son 4 Kişi

 

  Yazılım geliştirmeyi öğrenmek isteyenler, temel yapıda Algoritma (bilişim mantığı) geliştirmek, öğrenmek isteyenler, Kpss sınavında sertifika zorunluluğu olan ilgili bölümlere girecek olanlar, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyanlar, MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı Kursu’na katılabilirler. Programlama, bilgisayarda bir işi yapması için komutları sıralama, test etme ve bütünleştirme sürecidir. MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı sertifikası aynı zamanda İşletmenlik sertifikasını da kapsamaktadır.

Eğitim sonunda MİLLİ EĞİTİM ONAYLI PROGRAMCILIK sertifikası alabilirsiniz.

PROGRAMLAMA KURSU EĞİTİM MÜFREDATI

ALGORİTMA (BİLİŞİM) MANTIĞI

Algoritma; bir problemin çözümünde yapılacak işlemlerin adım adım yazılması yada anlatılmasıdır verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Temel Algoritma Öğeleri -Çıktı -Girdi -Koşul -Çoklu Koşul -Sayılı Döngü -Koşullu Döngü-Fonksiyon
Temel bilişim mantığının verildiği bir derstir. Bilişim mantığını iyi öğrenemeyen programcı adayı iyi bir programcı olamaz.

AKIŞ ŞEMALARI (DİYAGRAMLARI)ankara etkin akademi bilgisayar programlama yazılım kursu

Doğrusal Akış Şemaları

Mantıksal Akış Şemaları

Yineli (İteratif, Çevrimli, Döngülü) Akış Şemaları

C / C++

C’ ye Genel Bakış

Kullanım Alanları

Dev-C API Tanıtımı

C Temelleri, Tarihçesi, Özellikleri ve C Program Yapısı

Değişkenler

Global Değişkenler

Değişkenlerin klavyeden okunması ve ekrana yazdırılması

Sabitler

Operatörler

Aritmetik Operatörler, Karşılaştırma Operatörleri, Mantıksal Operatörler ve Operatörlerde Öncelik

Kontrol Yapıları

İf komutu, ? operatörü, switch komutu, Döngü ve İterasyonlar, for komutu

while komutu, do-while komutu

break ve continue komutları

Diziler ve Karakter Dizileri (Stringler)

Tek ve çok boyutlu diziler, Karakter Dizileri, Fonksiyonlar

void fonksiyonlar

fonksiyon ve diziler, fonksiyon prototipleme

Diğer Veri Tipleri ve Structure’ lar

Yeni veri tipleri tanımlanması

Union’ lar, Tip-dönüşümleri (type-casting), Enum tipler

Statik değişkenler

Pointer’ lar

Pointer nedir?, Pointer ve fonksiyonlar, Pointer ve diziler, Pointer dizileri

Çok boyutlu diziler ve pointer’ lar

Pointer’ lar ve yapılar, Sıkça yapılan pointer hataları

Dinamik Hafıza Allokasyonu ve dinamik yapılar

malloc, sizeof ve free, calloc ve realloc

linkli listeler, İleri pointer konuları, Pointer’ları gösteren pointer’ lar

Komut satırı veri girişi, Fonksiyonlara pointer’ lar, Alt seviyeli operatörler ve bit alanları


Bit düzeyinde çalışan operatörler, Bit alanları

Kod taşınabilirliği ile ilgili hususlar

C Ön-Derleyicisi (pre-processor)

#define, #undef, #include, #if

Diğer ön-derleyici komutları

Tamsayı fonksiyonları, rastgele sayılar, string dönüşümleri, arama ve sıralama(stdlib.h)

Aritmetik fonksiyonlar, Rastgele(random) sayılar, String dönüşümleri, Arama ve sıralama

Matematik (math.h), Matematik fonkisyonları, Matematik sabitleri

Giriş ve çıkış (stdio.h)

Hataların bildirilmesi

perror(), errno(), exit()

Stream’ ler

Tanımlı stream’ ler, Yönlendirme

Temel I/O, Formatlı I/O, printf(), scanf()

Dosyalar

Dosyalara okuyup yazma, sprintf ve sscanf

 

VİSUAL BASİC

Visual Basic Çalışma ortamı, Project, form kontroller, araç kutusu, özellikler penceresinin tanıtılması

Visual Basic de programlama, arabirim yaratılması, özelliklerin düzenlenmesi, kod yazma, olay yordamlarının yaratılması

Proje kavramı, formlar ve modüller, standart modüller, procedürün yazılması, fonksiyonlar

Visual Basic deyimleri, aritmetik işlemler, operatörler, değişkenlerin tanımlanması, public ve local değişkenler, sabitler, veri tipleri

Dizilerin tanımlanması dinamik diziler, çok boyutlu diziler

Program denetiminin sağlanması, döngüler,

Kontrollerin kullanımı, picture, label, texbox, Frame, checkbox, option button, combobox, listbox, line, mesaj kutularının kullanımı

Visual Basic ile veritabanı uygulamaları

Visual Basic ile Proje

DELPHİ

Delphi’ye giriş

ankara etkin akademi bilgisayar programcılık dersleri delphi

Kullanıcı arayüzü tasarlama

Tipler, Sabitler ve Değişkenler

Delphi Programının yapısı

Subroutineler

IDE Olanakları

BDE ve ADO ile veri tabanı erişimi

Hata yakalama

Kaynak korunumu

Yetki verme modeli

Dinamik Obje yaratmak

MESAJ GÖNDERİN AYRINTILI BİLGİ İÇİN BİZ SİZİ ARIYALIM
ANKARA İŞLETMENLİK KURSU KLAVYE KISAYOLLARI

İŞLETMENLİK EĞİTİMİ MEB SINAV SORULARI

MİCROSOFT WİNDOWS

MİCROSFT OFFİCE

WINDOWS KISAYOLLARI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar Programcılığı bilgisayar işletmenliği konularını da içermekte olup bunu haricinde bilgisayar ya da mobil platformlar için yazılım geliştirmemizde sağlayan bir eğitim programını içermektedir. Bu eğitim sonucunda temel seviyede algoritma (bilişim mantığı) ve yine temel seviyede programlama dilleri programlama mantığı bununla ilgili kuralları öğreneceksiniz.

Algoritma kelimesi Özbekistanlı Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa El Harezmi adındaki Türk bilim adamından gelmektedir Elharezmi (Algoritma). Algoritmayı bir problemin çözümünde kullanılacak yöntemin her adımının ve her ihtimalin gözetilerek anlatılması ya da gösterilmesi olarak ifade edebiliriz. Algoritma problemin çözüm mantığı olduğu ve bilgisayar program mantığına yakın olduğu için program yazma ve geliştirmede oldukça önemlidir, yani diyebiliriz ki iyi bir programcı olabilmek için öncelikle algoritma mantığını çok iyi anlamamız ve uygulamamız gerekmektedir.

Programlama; günümüzde kullanılan temel ve ileri seviye programlama dilleriyle algoritmada öğrendiğimiz programlama mantığıyla problemlerin çözülmesi olayıdır. Programlama dilleriyle işlem yaparken.

· Hata bulma

· Problem çözme

· Karar verme

· İşlem ve fonksiyonların planlanması

Gibi teknikleri kullanarak sayaç, döngü, fonksiyon, aktarma ve atama işlemlerini programlama dillerine göre bun işlemlerin kurallarını öğreneceksiniz.