BİLGİSAYAR KURSLARIMIZ

Mental Aritmetik

Mental Aritmetik

Mental Aritmetik Nedir?

Matematik, bir bilim dalı olarak birçok alanda kullanılan, sadece okullarda verilen eğitim ile değil hayatın her alanında geçerliliği olması açısından oldukça önemlidir. İnsan zekasının ikiye ayrıldığı bilim adamları tarafından belirtiliyor. Bu bölümlerden birisi olan matematik zeka, pratiklik ve çözümcülük konusunda önem kazanan bir bölümdür. Bu nedenle matematik biliminde bilgili olabilmek için bu konuya ilgi duymak ve aynı zamanda matematiğin geliştirilmesine yönelik birtakım yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemlerin başında gelen mental aritmetik sadece matematik biliminin kişilerde geliştirilmesine değil aynı zamanda düşünce kabiliyeti ile muhakeme yeteneklerinin de gelişmesine yardımcı oluyor.

Mental aritmetik sayılar ile uygulanan ancak kişisel birçok özelliğin gelişmesine yardımcı olan bir yöntem olarak biliniyor. Birçok yabancı ülkede bu disiplinin okullarda eğitim müfredatı içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde mental aritmetiğin önemi daha da belirgin olarak ortaya çıkıyor.

 

Mental Aritmetik Eğitimi İle

Eğitim boyunca öğrencinin el becerileri, psikomotor kabileyeti gelişir. Sağ ve sol ellerin aynı anda kullanılması sağ ve sol beyni aynı anda devreye sokarak kapasite artımı sağlar. Öğrenci sayıları ya da rakamları değil, bu soyut kavramlar yerine somut boncuklarla işlem yapmaktadır. Eğitimin ilerleyen sürecinde öğrenci abaküsü bırakıp, zihninde (hayalinde) oluşturduğu abaküs ile işlemleri yapmaya başlar. Bu süreçte hem görsel zeka, hem de hafıza aktif bir şekilde kullanıldığından, hafıza ve görsel zeka gelişir. Dikkat ve konsantrasyon artar. Öğrenci zihin hızı ile soruları çözdükçe özgüven ve başarı duygusu artar. Artık o, dışarıdakiler için Dahi Çocuk 'tur.

 

Mental Aritmetik Yönteminin Kazandıracakları

  • Yüksek konsantrasyon,
  • Gelişmiş dinleme becerisi,
  • İleri seviyede analitik düşünme yeteneği,
  • Hızlı matametik becerileri,
  • Güçlü hayal gücü,
  • Hızlı öğrenme ,
  • Odaklanma kolaylığı,
  • Gelişmiş hafıza gücü,
  • Gelişmiş yaratıcı problem çözme yeteneği.